15 вересня 2022

Результати другого циклу загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освти

Український центр оцінювання якості освіти опублікував Звіт про результати другого циклу загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти». У Звіті репрезентовано основну методичну та технологічну інформацію щодо підготовки й проведення моніторингу 2021 року, а також аналітичну, статистичну, психометричну інформацію за його підсумками.

Частина І. Що знають і вміють випускники початкової школи та як змінилася ситуація за три роки зосереджена на аналізі результатів оцінювання випускників початкової школи з математики та читання, простеженні тенденцій у навчальних досягненнях учнів, що означилася за три роки (між 2018 та 2021 роками), а також дослідженні впливу дистанційної форми навчання (упродовж 2020/2021 навчального року) на успішність учнів у галузі математики та читання.

Частина ІІ. Передумови й результати навчання присвячена глибинному дослідженні даних, отриманих за підсумками анкетування учасників моніторингу 2021 року (учнів і вчителів, які їх навчали) з погляду забезпечення рівності на початковій ланці освіти.

Статистичні дані. Знеособлені дані містять результати анкетувань учасників дослідження (учнів і їхніх учителів) та оцінки, які учні отримали за виконання тестів. Ця інформація дасть змогу усім зацікавленим суб’єктам, зокрема освітнім аналітикам та експертам, вивчити цікаві для них питання, спираючись на надійне джерело інформації.

Рекомендації. Методичні рекомендації щодо формування читацької та математичної компетентностей учнів на рівні початкової освіти містять описи конкретних практик та зразки завдань, які можна використовувати на навчальних заняттях, зокрема і як приклади для розроблення діагностувальних робіт.


Немає коментарів:

Дописати коментар