16 вересня 2022

Наказ МОН України "Про проведення в закладах освіти України основного етапу міжнародного дослідження PISA-2022"

Упродовж 3–23 жовтня 2022 року Україна візьме участь в основному етапі міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022. Відповідний наказ №816 від 15 вересня 2022 року виданий Міністерством освіти і науки України.

Провідною галуззю циклу PISA-2022 буде математика, а додатковою інноваційною – креативне мислення. Для України цей цикл буде особливим ще й з огляду на те, що ми вперше проводитимемо масштабне порівняльне дослідження в комп’ютерному форматі.

До вибірки увійшли ті заклади освіти, які визначила міжнародна агенція Westat. Результати PISA-2022 буде презентовано  світовій спільноті в грудні 2023 року. PISA –  унікальний проєкт, що дає змогу оцінити компетентності 15-річних учнів/студентів, які закінчують навчання в основній школі, із читання, математики та природничо-наукових дисциплін. Ці компетентності прямо не пов’язані з оволодінням шкільною програмою, водночас рівень їх сформованості засвідчує здатність учнів/студентів успішно навчатися й бути конкурентоздатними в сучасному інноваційному суспільстві – генерувати нові ідеї, розвивати власну систему знань, застосовувати її для вирішення актуальних, особистісно й суспільно значущих проблем.

15 вересня 2022

Результати другого циклу загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освти

Український центр оцінювання якості освіти опублікував Звіт про результати другого циклу загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти». У Звіті репрезентовано основну методичну та технологічну інформацію щодо підготовки й проведення моніторингу 2021 року, а також аналітичну, статистичну, психометричну інформацію за його підсумками.

Частина І. Що знають і вміють випускники початкової школи та як змінилася ситуація за три роки зосереджена на аналізі результатів оцінювання випускників початкової школи з математики та читання, простеженні тенденцій у навчальних досягненнях учнів, що означилася за три роки (між 2018 та 2021 роками), а також дослідженні впливу дистанційної форми навчання (упродовж 2020/2021 навчального року) на успішність учнів у галузі математики та читання.

Частина ІІ. Передумови й результати навчання присвячена глибинному дослідженні даних, отриманих за підсумками анкетування учасників моніторингу 2021 року (учнів і вчителів, які їх навчали) з погляду забезпечення рівності на початковій ланці освіти.

Статистичні дані. Знеособлені дані містять результати анкетувань учасників дослідження (учнів і їхніх учителів) та оцінки, які учні отримали за виконання тестів. Ця інформація дасть змогу усім зацікавленим суб’єктам, зокрема освітнім аналітикам та експертам, вивчити цікаві для них питання, спираючись на надійне джерело інформації.


19 серпня 2022

Проведено основну сесію вступних іспитів до магістратури

Як і ЗНО, через воєнні дії в Україні традиційні вступні випробування до магістратури (ЄВІ/ЄФВВ) скасовано. 

Натомість майбутні магістри у 2022 році складають магістерський комплексний тест (МКТ) для вступу за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» і магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) для вступу за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»).

МКТ, МТНК – комп’ютерні онлайн-тести, що відбуваються в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (як і НМТ), створених у населених пунктах України (за погодженням з органами державної влади), а також у деяких країнах Європи.

МКТ міститить два блоки завдань:  іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська за вибором вступника) та право. Тестові завдання з іноземних мов МКТ укладені відповідно до Програми ЄВІ, тестові завдання з права укладені відповідно до Програми предметного тесту з права та міжнародного права. 

МТНК міститить завдання, спрямовані на визначення загальної навчальної компетентності вступника. Їх уклали відповідно до Програми ТЗНК.

В Тернопільській області для проведення МКТ та МТНК було створено десять тимчасових екзаменаційних центрів. Для участі в тестуванні було зареєстровано: в МКТ – 277 учасників; в МТНК – 1214 учасників. Тестування відбувалося відповідно до затвердженого МОН України графіку з 10 до 17 серпня 2022 року. Всього в області проведено 4 сесії, 6 тестувань. Взяли участь в складанні МКТ 231 особа, що становить 83,4% від загальної кількості зареєстрованих; в МТНК – 932 особи (76,8%).

Ті особи, хто не мали змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової  (7-10 вересня) або спеціальної (29 вересня-3 жовтня) сесій.

Інформаційний та організаційно-методичний супровід МКТ/МТНК-2022 на Тернопільщині здійснювали працівники Тернопільського ОКІППО, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти м.Тернополя.

Відбулася додаткова сесія національного мультипредметного тестування (НМТ)

Протягом 17 та 18 серпня 2022 року у Тернопільській області тривала додаткова сесія національного мультипредметного тесту (НМТ).

Учасниками додаткової сесії були особи, які не змогли взяти участь в основній сесії національного мультипредметного тесту через причини, що не залежали від їхніх дій і волі, хто не мав змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, або реєструвався в додатковий період реєстрації.

Для проходження додаткової сесії НМТ діяло дванадцять тимчасових екзаменаційних центри на базі закладів загальної середньої та вищої освіти області.

Зареєструвалися для участі у додатковій сесії національного мультипредметного тесту 898 учасників, взяли участь 803, що становить 89% від загальної кількості зареєстрованих.

Роботу тимчасових екзаменаційних центрів забезпечували працівники Тернопільського ОКІППО, педагоги закладів загальної середньої освіти.

14 серпня 2022

Визначено найкращих за результатами НМТ!

За результатами основної сесії національного мультипредметного тесту в Тернопільській області 200 балів отримали:

- з української мови - 84 учасники

- історії України-134

- математики-148

Кількість учасників, які отримали 200 балів з одного тесту (предмета)-210, з двох тестів-57, з трьох тестів -14.

Вітаємо!!! 

11 серпня 2022

Перші підсумки основної сесії національного мультипредметного тестування

З 18 липня до 10 серпня в Україні тривала основна сесія національного мультипредметного тестування. Про перебіг тестувань на Тернопільщині та перші підсумки НМТ  в інтерв'ю заступника директора з питань зовнішнього незалежного оцінювання  та моніторингу якості освіти Тернопільського ОКІППО Юрія Шайнюка.

Радіопрограма "Тема дня" (Українське радіо Тернопіль, 10.08.2022

В Україні відбулася основна сесія Національного мультипредметного тесту. Зокрема, на Тернопільщині для участі у ній тестування зареєструвалося понад шість тисяч охочих. Усі, хто не зміг скласти тест з 18 липня до 10 серпня, зможуть взяти участь або у додатковій або у спеціальній сесії мультипредметного тесту. Більше про це – у сюжеті (TV-4, 11.08.2022)

10 серпня 2022

Основна сесія НМТ-2022 завершена!

Через воєнні дії в Україні цьогоріч скасовано проведення традиційних вступних випробувань до закладів вищої освіти. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістерства з медичних та ветеринарних спеціальностей) використовуються результати національного мультипредметного тесту (НМТ). 

Загальна кількість завдань мультипредметного тесту – 60, на виконання яких було відведено  120 хвилин. Випробування  містило три блоки завдань: з української мови, математики, історії України. 

Завдання НМТ відповідали змісту програм ЗНО з навчальних предметів і були аналогічними до використовуваних у ЗНО. Зазначимо, що завдань з відкритою формою відповіді, наприклад написання власного висловлення, в НМТ не було.

Завдання були оцінені відповідно до схеми нарахування балів, подібної до тієї, що використовується в ЗНО. За виконання кожної складової тесту учасник після завершення тестування отримав окремий результат. Пізніше результат кожного блоку було переведено в шкалу 100-200 балів.

Основна сесія НМТ в Україні тривала з 18 липня до 10 серпня. В одинадцяти округах тестування Тернопільської області  на базі закладів загальної середньої освіти та вищої освіти було створено 22 пункти проведення національного мультипредметного тесту.

Загалом було проведено 10 сесій, 20 тестувань.

Для складання національного мультипредметного тесту за курс загальної середньої освіти зареєструвалися 6159 учасників.

Переважна більшість учасників НМТ брала участь в основній сесії тестування, а ті, хто не мали змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної. 

Інформаційний та організаційно-методичний супровід НМТ-2022 на Тернопільщині здійснювали працівники Тернопільського ОКІППО та відповідальні особи за проведення ЗНО в округах тестування. До організації та проведення НМТ  було підготовлено понад 130 осіб (відповідальні за тимчасові екзаменаційні центри, помічники відповідальних за тимчасові екзаменаційні центри, старші інструктори).

 

Дякуємо усім причетним до організації та проведення національного мультипредметного тесту в Тернопільській області!

01 серпня 2022

Старт реєстрації для участі у сертифікації педагогічних працівників

З 1 серпня  вчителі початкових класів, які працюють на відповідній посаді за основним місцем роботи, мають стаж педагогічної роботи не менше двох років, зможуть зареєструватися для участі в сертифікації.

Реєстрація триватиме до 15 серпня 2022 року включно й проходитиме у два етапи:

основний (01–08 серпня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;

додатковий (09–15 серпня) – у межах загальної граничної кількості (2500 учителів).

Реєстрацію вчителів початкових класів для проходження сертифікації у 2022 році буде припинено достроково у  разі, якщо 2500 осіб сформують бланки реєстраційних карток-заяв.

Охочі зареєструватися для проходження сертифікації педагогічних працівників мають заповнити реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується з використанням спеціального сервісу, розміщеного на сайті УЦОЯО в рубриці «Сертифікація педагогічних працівників», і надіслати комплект реєстраційних документів до відповідного регіонального центру. 

Детальніше про реєстрацію для участі у сертифікації на сайті УЦОЯО

29 липня 2022

Мотиваційні онлайн-зустрічі "Сертифікація педагогічних працівників 2022"

26-27 липня 2022 року управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області з метою реалізації та підтримки державних освітніх реформ провело мотиваційні онлайн-зустрічі «Сертифікація педагогічних працівників 2022» для вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти Тернопільської області. Участь у заходах взяла Людмила Онищук, методист, в.о. завідувача центру моніторингу якості освіти, ЗНО та аналітичної діяльності Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. Вона представила алгоритм реєстрації для участі у сертифікації: ознайомила учителів початкових класів із електронною програмою реєстрації, охарактеризувала пакет документів, які необхідно надіслати до Івано-Франківського РЦОЯО. Присутні ознайомилися із онлайн-сервісами на сайті УЦОЯО «Стан опрацювання документів» та «Кабінет учасника сертифікації». Людмила Онищук розповіла майбутнім учасникам сертифікації про перебіг першого етапу сертифікації – незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи.

Нагадуємо, що з 1 серпня до 15 серпня триватиме реєстрації для участі у сертифікації педагогічних працівників. У 2022 році в Україні сертифікацію зможуть пройти 2500 учителів початкової школи.

24 липня 2022

НМТ замість ЗНО: все, що потрібно знати про тестування під час війни

В Україні почалося незалежне тестування майбутніх абітурієнтів. Тільки цього року вони складають не звичне нам зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), а національний мультипредметний тест (НМТ). І не на папері, а за комп′ютером. Оце і вся різниця порівняно з минулим роком? Звісно, ні. Що нового побачать абітурієнти цього року, чому тепер для перевірки робіт не залучають учителів і чи можна оскаржити результати, де відкриваються пункти тестування, а де категорично ні, — про все це і багато іншого в інтерв’ю Валерія Бойка, виконуючого обов’язки директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) виданню ZN,UA

Детальніше...

15 липня 2022

Незабаром розпочнеться основна сесія НМТ

Вже 18 липня розпочинатиметься основна сесія національного мультипредметного тесту для українських випускників шкіл. Іспит школярі здаватимуть в онлайн форматі, проте мають бути фізично присутніми в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах. В яких умовах та як відбуватиметься тестування розповідають заступник директора ТОКІППО Юрій Шайнюк та начальниця управління освіти і науки ТОДА Ольга Хома

14 червня 2022

 


Календарний план організації та проведення у 2022 році магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10  червня 2022 року № 539 затверджено Календарний план організації та проведення у 2022 році магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту (МТНК та МКТ відповідно).

Цьогоріч скасовано проведення традиційних вступних випробувань до закладів вищої освіти, натомість потенційні магістри проходитимуть МТНК ー для вступу до магістратури за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»), МКТ ー для вступу до магістратури на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
МТНК/МКТ проходитиме в три сесії:
  • основна: 10–17 серпня;
  • додаткова: 7–10 вересня;
  • спеціальна: 29 вересня – 3 жовтня.
 Детальніше...

09 червня 2022

Додатковий період реєстрації на НМТ

 Вступники, які не встигли до 19 квітня створити реєстраційні картки для участі в ЗНО, можуть зробити це 10ー20 червня.

Щоб узяти участь в НМТ вступникам, які цьогоріч НЕ реєструвалися для участі в ЗНО, потрібно:

  • З 10 до 20 червня створити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися», розміщеного на вебсайті УЦОЯО. Якнайуважніше заповнюйте такі поля: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) і номер паспортного документа, номер мобільного телефону.

За можливості варто роздрукувати реєстраційну картку, заповнити від руки заяву про участь у тестуванні, вклеїти фото для документів розміром 3×4. До заяви треба додати  копію паспортного документа, копію документа про повну загальну середню освіту (за потреби додати медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою № 086-3/о) і надіслати такий комплект документів до того регіонального центру оцінювання якості освіти, який зазначено в контрольно-інформаційному листі, сформованому разом із реєстраційною карткою.

Якщо немає можливості скористатися засобами поштового зв’язку, документи можна надіслати на електронну адресу відповідного регіонального центру, вказану в реєстраційному повідомленні. У темі листа слід зазначити своє прізвище, а також те, що це реєстраційні документи. Наприклад: Шевченко_реєстраційні документи.

  • З 01 до 10 серпня уточнити назву населеного пункту для проходження НМТ.
  • До 12 серпня отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для  проходження НМТ і датою та часом початку тестування.
  • 16–20 серпня узяти участь у додатковій сесії тестування.

Зауважте, що вступники, які під час основного періоду реєстрації сформували реєстраційні картки на сайті Українського центру, однак до 7 червня  з тих чи тих причин не змогли підтвердити своєї участі в НМТ, ПОВТОРНО НЕ РЕЄСТРУЮТЬСЯ, а з 8 до 18 липня підтверджують бажання проходити тестування в додаткову сесію. Докладніше ー за посиланням